wedding Archives - עריסה שמתלבשת | מתחברת בקלות למיטת ההורים

Archive for Category: wedding

התינוק לא ישן בלילה

תינוק יש תבניות של שינה ושל ערות שמתחלקות בטבעיות לאורך היממה. לכל תינוק יש תקופות קצרות של ערות במשך הלילה. כל תינוק שונה מחברו, והרגלי השינה של ילדיכם עשויים להיות שונים מהרגלי השינה של ילדי חבריכם או שונים מהרגלי השינה של ילדיכם הבוגרים כשהיו באותו הגיל עריסה שמתלבשת

Read More