עריסה נצמדת - עריסה שמתלבשת | מתחברת בקלות למיטת ההורים